Syning, båreandakt og svøpning

En nær og personlig avskjed

Syning

En syning er en liten minnestund hvor de nærmeste pårørende samles rundt den åpne kisten, for å sørge og kunne ta en personlig avskjed med den avdøde. Noen ønsker båreandakt med religiøst innhold som ofte ledes av en prest. Syningen kan avsluttes med å svøpe den døde i kisten. Vår erfaring er at mange opplever en syning som meningsfull og at mange føler en større ro etter en slik minnestund.

Syningen kan gjennomføres på sykehjemmet, sykehuset, i kapellet eller i hjemmet. Vi legger til rette og bistår med det dere måtte ønske. Syninger må avtales på forhånd, og kan gjennomføres både på dag- og kveldstid.

Syning med barn

Barn har også mulighet til å delta på syning dersom dette er en nær person, som foreldre, søsken og besteforeldre. Det å få lov til å se og ta på den døde hjelper barna å forstå at noe er annerledes, og de skjønner mer av hva død betyr. De kan selv se at den døde ikke lenger puster, snakker eller beveger seg. Når vi har barn til stede bruker vi god tid på å forberede dem før de kommer inn i rommet der den døde ligger.