Vi hjelper til med alt det praktiske rundt gravferden

Vatne Begravelsesbyrå har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre ulike avskjedsseremonier som er tilpasset den avdødes og de etterlattes ønsker.

Begravelse

I en begravelse blir båren eller kisten båret ut på gravstedet og senket ned. Noen steder benytter vi bårevogn, mens andre steder kjører vi til graven.

Bisettelse

I en bisettelse blir kisten båret ut til bårebilen etter seremonien. Kisten blir kjørt til krematoriet for kremasjon. Ved bisettelse på Møllendal, blir kisten stående igjen. Urnen vil være klar etter 8-10 dager.

Urneseremoni

En kremasjonen kan utføres før seremonien dersom det er ønskelig. Når urnen er klar, kan man holde en seremoni. Urneseremonien kan følge samme ritual som en vanlig begravelse, der en avslutter seremonien med å bære urnen ut på gravstedet og senke den i graven.

Kirkelig seremoni

En kirkelig seremoni foregår enten i kirke eller kapell og følger kirkens ritualer. Seremonien ledes av en prest eller pastor.

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en ikke-religiøs seremoni. Denne type seremoner kan inneholde forskjellige innslag som musikk, diktlesning og minnetaler. Det vanligste er at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med de pårørende.

Annet trossamfunn

Vi har mange års erfaring med samarbeid med de fleste trossamfunn, der seremoniene tilrettelegges etter tro og tradisjon.

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan de pårørende selv bestemme innholdet. Vi har lang erfaring med slike seremonier, og sammen med de involverte tilrettelegger vi en vakker avskjed som ivaretar både avdødes og pårørendes ønsker.