Når et dødsfall inntreffer vil man bli stilt overfor mange praktiske spørsmål og gjøremål. Skal avdøde begraves eller bisettes? Hvordan skal seremonien avholdes? Eller ønsker dere en begravelse uten seremoni? Hvilke offentlige papirer må fylles ut? Vår oppgave er å ivareta de etterlatte og sørge for at de føler trygghet i alle forhold rundt et dødsfall. Veiledningen vi gir skal være grundig og oversiktlig med utgangspunkt i de pårørendes personlige ønsker og behov.

Ved dødsfall

I følge gravferdsloven skal gravferden finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet er inntruffet. I særskilte tilfeller kan det søkes om utsettelse av gravferden dersom det  foreligger tungtveiende grunner for det. Vår har døgnbemannet vakttelefon, også i helger og høytider. Vi er tilgjengelig for deg døgnet rundt dersom det er behov for umiddelbar hjelp, eller for å gjøre avtale om vår bistand.

Når du ringer, ber vi gjerne om noen opplysninger:

  • Navn på avdøde, fødselsdato, dødsdato og sted, sivilstatus

  • Hvor avdøde befinner seg

  • Ditt navn, telefonnummer og relasjon til avdøde

  • Om dere har ønske om syning/båreandakt, kan vi avtale det

  • Om dere har tenkt på begravelse eller bisettelse, eventuelt hvilke kirke eller kapell som ønskes brukt

  • Vi ønsker også å avtale en samtale/konferanse enten på vårt kontor eller vi kan komme hjem til dere.