Henting av avdøde

Henting av avdøde på sykehus, sykehjem eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus blir avdøde flyttet til et kjølerom. De pårørende får nødvendig informasjon om hva som vil skje videre, og de får beskjed om å ta kontakt med et begravelsesbyrå. Alle sykehus og de fleste sykehjem med kjølerom har et kapell, hvor pårørende har mulighet til å se den avdøde. Syning må avtales med oss i byrået og det må også avklares hvilken kiste som ønskes. Fra sykehuset eller sykehjemmet kjører vi kisten/båren til nærmeste naturlige bårerom.

Henting av avdøde i hjemmet

Kontakt nærmeste legevakt. Er dødsfallet uventet eller dødsårsak ukjent skal politiet varsles.

Ring gjerne vår døgnbemannede vakttelefon dersom du har spørsmål om hva som skal gjøres. For at vi skal få hente den avdøde, må en dødsattest fra lege foreligge eller det avtales at vi kjører innom legevakten. Ved et naturlig eller forventet dødsfall, kan det være avtalt at fastlege skal skrive ut dødsattest.

Noen ønsker at avdøde hentes så snart som mulig, mens andre ønsker mer tid til avskjeden. Når dere ringer oss, avtaler vi tid for henting og avklarer om vi skal hente på båre eller i kiste. Når det er usikkerhet om dødsårsak og politiet rekvirerer obduksjon, tar politiet kontakt med det begravelsesbyrået de har avtale med, for transport til Gades Institutt. Pårørende kan fritt velge begravelsesbyrå til videre hjelp.

Dødsfall i utlandet

Vi har lang erfaring til å bistå ved dødsfall i utlandet.

Vi hjelper til med alle praktiske gjøremål for å sørge for at avdøde kommer hjem til Norge. Dette kan innebære kontakt med begravelsesbyrå, forsikringsselskap og andre aktører som har en rolle i transporten hjem.