Personlig oppfølging av erfarne konsulenter

Å ta avskjed med noen som har stått oss nær, er en personlig og ganske vanskelig ting å gjøre. Vatne Begravelsesbyrå har lang erfaring med både planlegging og gjennomføring av ulike begravelser og bisettelser. Avskjedsseremoniene tilpasses etter den avdødes og de pårørendes ønsker.

Hva går samtalen ut på?

I en planleggingssamtale vil vi gi deg nødvendig informasjon og en grundig veiledning om begravelsesprosessen. Målet med en slik samtale er å bli enig med pårørende om de praktiske gjøremål. Samtalen har en varighet på 1-2 timer.

Planlegging av selve seremoni

Sammen med deg og dine nærmeste ønsker vi å skape en verdig avskjed og vakker seremoni med et personlig preg. Vi har et stort utvalg av kister, blomster og pynt til seremonien. I planleggingssamtalen avklarer vi hva du ønsker vår bistand til, og vi følger opp alle avtaler og bestillinger for deg. Etter samtalen vil du få et komplett prisoverslag. Vi opplyser deg om NAVs stønader, og har mulighet til å søke om gravferdsstønad, dersom det er grunnlag for det.

Forberedelser før samtalen

Før avtalt samtale kan du, om ønskelig, forberede deg ved se på vårt utvalg av ulike kister, blomster, salmer, sanger, musikk og dødsannonse. 

Sted for planleggingssamtalen?

Samtalen kan gjennomføres ved vårt kontor i Kvassnesvegen 11 i Knarvik, eller ved et av våre andre kontorer dersom det er mer praktisk. Vi kan også gjerne komme hjem til deg, eller ta samtalen via telefon og e-post. 

Har den avdøde egne ønsker?

I enkelte tilfeller har den avdøde uttrykt spesielle ønsker om sin egen gravferd. Dette bør respekteres så langt det er mulig. Samtidig er det viktig å påpeke at seremonien er for de etterlatte, og at det er deres behov som skal ivaretas.

Er avdødes ønsker nedtegnet i testament, skal ønskene etterkommes så langt det er mulig.