En verdig og personlig avskjed 

Møt våre medarbeidere

Vatne Begravelsesbyrå – historikken

Vatne Begravelsesbyrå ble startet av Sylvi Vatne Solberg i 1973. Bakgrunnen for oppstarten av byrået, var at faren, Einar Vatne og en nabo, i 1930-årene hadde drevet med likkisteproduksjon. Deretter ble det formidling av kister. Da det på tidlig 1970-tallet ble stilt andre krav til den type virksomhet, ble det i stedet startet begravelsesbyrå. Sylvi kjøpte bårebil og nødvendig utstyr og drev byrået hjemme i fra huset på Seim inntil hun i 1994 flyttet kontoret til Knarvik der det var lettere tilkomst for pårørende. Byrået hadde som oppgave å legge til rette alt det praktiske ved dødsfall og gravferd. Firmaet vokste underveis og det ble etterhvert behov for både flere bårebiler, utstyr og ansatte.

Første januar 2008, etter 34 års drift, solgte Sylvi byrået til Ragnhild Thorsheim Kristing, som også har sine røtter fra Seim. Vatne Begravelsesbyrå ble da innlemmet i Gravferdsgruppen. 1. april 2020 ble hele Gravferdsgruppen solgt til Dahls begravelsesbyrå. Vatne Begravelsesbyrå har fortsatt sitt kontor i Knarvik.

Man treffer fortsatt Sylvi i Knarvik Blomsterstove, som ligger vegg i vegg med gravferdsbyrået.

Kontakt oss

Lang erfaring med å bistå etterlatte

Våre medarbeidere har lang erfaring i å bistå etterlatte. I samråd med pårørende hjelper vi til med alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet og gravferden. Vi gjør vårt beste for at pårørende skal få en trygg og verdig ramme rundt gravferden. Vi gir gjerne våre profesjonelle råd, men ivaretar alltid de etterlattes ønsker for prosessen.

Kvalitet og service

Vatne Begravelsesbyrå AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Vi vil alltid tilstrebe å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk». Dersom noen opplever at vi ikke tilfredsstiller det som er avtalt og forventet, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de det gjelder og finne gode løsninger.

Gravferdsgruppen — et nettverk av faglig kompetanse innen sorgarbeid

Gravferdshjelpen har i senere tid kjøpt Arna Gravferdsbyrå, Vatne Begravelsesbyrå, Samdals Begravelsesbyrå og Bergen Begravelsesbyrå. Våre fem byråer har et samarbeid gjennom Gravferdsgruppen AS. Gjennom Gravferdsgruppen har vi tilgang til stor faglig kompetanse og erfaring innen sorgarbeid, blomster- og romdekorering, sang og musikk, teologi, veiledning, helse- og omsorgsarbeid, grafisk design og økonomi. Byråene bistår hverandre ved ulike oppdrag der det er hensiktsmessig for de pårørende. Gravferdsgruppen er fra 2020 overtatt av Dahls begravelsesbyrå, og medlem i Jølstad.

Ledig stilling

Vi har for tiden ledig stilling. Les mer om stillingen på nettsiden til begravelsesbyråkjeden Jølstad:

Ledig stilling

Lokale gravferdskonsulenter

På kontoret vårt i Knarvik møter du som oftest Lisbeth, Johanne eller John.

Lisbeth Morken

Lisbeth Morken

Gravferdskonsulent

Johanne Drageide

Johanne Drageide

Gravferdskonsulent

John Sle Vevle

John Sæle Vevle

Gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

Reidun Myrmel

Gravferdsassistent

Resten av Gravferdsgruppen

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Grethe Aspenes

Grethe Aspenes

Gravferdskonsulent

Jan Olav Stople

Jan Olav Stople

Gravferdskonsulent

Arne Hviskeland

Arne Høviskeland

Gravferdskonsulent

Ann-Lisbeth Grimstad

Ann-Lisbeth Grimstad

Gravferdskonsulent

Arnt Johannes Cederholm

Arnt Johannes Cederholm

Gravferdskonsulent

Marit Hope

Marit Hope

Gravferdskonsulent

Arve Venholdt

Arve Løvenholdt

Gravferdskonsulent

Torstein Jenssen

Torstein Jenssen

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp

Helge Kolstad

Helge Kolstad

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp